Ballast & Material

Material Dim. Dim. Dim. Dim. Placering
Bergkross 0 - 16 0 - 32 0 - 63, 0 - 125 0 - 150 Hyltenäs och Singelsö
Råberg Hyltenäs och Singelsö
Makadam 2 - 5 4 - 8 8 - 16 16 - 22 Hyltenäs och Singelsö
Makadam 16 - 32 Hyltenäs och Singelsö
Grovmakadam 32 - 63 Hyltenäs och Singelsö
Stenmjöl 0 - 2 0 - 4 0 - 8 Hyltenäs och Singelsö
Gjutgrus 0 - 8 Berg
Väggrus, Bärlagergrus Berg och Dalstorp
Förstärkningsgrus 0 - 80 0 - 150 Berg och Dalstorp
Förstärkningsgrus, harpat Berg
Fyllnadsgrus Berg
Mursand 0 - 4 Berg
Grus klass II Dalstorp
Kullersten Berg
Fyllnadsmaterial Hyltenäs och Singelsö