Grus- & stenmaterial från Berg

Material Omräkningsfaktor (m2 till ton)
Gjutgrus 0 - 8, Cert. 1,40
Väggrus, Bärlagergrus 1,60
Förstärkningsgrus 1,70
Förstärkningsgrus, harpat 1,70
Fyllnadsgrus 1,40
Mursand 0 - 4, Cert. 1,36
Kullersten 1,50