Grus & stenmaterial från Dalstorp

Material Omräkningsfaktor (m2 till ton)
Väggrus, Bärlagergrus 1,60
Förstärkningsgrus 0 - 80 1,70
Förstärkningsgrus 0 -150 1,70
Grus klass II 1,50