Tranemo G-betong AB

Tranemo G-betong AB är ett helägt dotterföretag till TGB.

G-betong tillverkar och säljer sockelelement, väggelement till industri, bostäder, lantbruk mm. Dessutom tillverkas och säljs grundbalkar och bjälklag till Tranemogrunden.

G-betongs prefabricerade element har många fördelar bl.a.:

  • Korta byggtider
  • Kalkylsäkerhet
  • Lättmonterade