Vi leverarar ballast till vägbygget mellan Göllingstorp och Dalstorp.

2013-09-13

NCC är entreprenör och arbetet skall vara klart till vintern.