Gjutning av gödselplatta

Gjutning av godselplatts

2016-06-08

Idag gjuter vi en gödselplatta med stålfiberarmerad betong på Körningsgärde.