Om Tranemo Grus & Betong AB

Affärsidé

"TGB skall på sin hemmamarknad vara den självklara leverantören av ballastmaterial och maskintjänster för stora och små kunder sett till kvalitet, flexibilitet, pris och service."

Tranemo Grus & Betong AB (TGB) grundades 1949 av Gösta Gustavsson.

Vi levererar bergmaterial från egna bergtäkter i Tranemo (Hyltenäs) och Gislaved (Singelsö). Från dessa täkter är Ni som kunder också välkomna att själva hämta på egna fordon. Vidare säljer vi grusmaterial, matjord, kullersten mm från egna upplag och täkter i Tranemo.

Vi hyr ut bemannad entreprenad- och krossmaskiner till bygg- och anläggningsföretag.
Vi tillverkar fabriksbetong som levereras i egna roterbilar.

TGB har utöver ovanstående sedan 1994 ett helägt dotterbolag, Tranemo G-betong AB som tillverkar prefabricerade betongelement. Tillverkningen sker i lokaler som ansluter till vår verkstadsbyggnad.

TGB har under sommaren mottagit sina ISO-certifikat, ännu ett steg att förbättra vår kvalité.