Kvalitetspolicy

Vi strävar efter att uppfylla våra intressenters behov och deras förväntningar.
Var och en i företaget skall ges förutsättningar för att ta ansvar i det egna arbetet.
Vårt kvalitetsarbete är inriktat på ständig förbättring och ett minimum av kvalitetsbrister.


Förklaring till kvalitetspolicyn
Med att uppfylla och leverera menas att företagets strävan är att en produkt eller tjänst skall ha en så hög kvalitet som är möjligt med hänsyn till de resurser som finns till vårt förfogande.

För att nå en hög kvalitet krävs det att personalen är motiverad och välutbildad.

För att kunden ska få rätt produkt, krävs ett nära samarbete med kunden, så att kunden lättare kan uttrycka sina krav och önskemål till oss.

Våra intressenters krav, lagar och förordningar är ett minimikrav för vår verksamhet.

Kvalitetspolicyn ska ligga till grund för upprättande av kvalitetsmål.


Vi ska alltid eftersträva att få nöjda kunder
Nöjda kunder, vilket förstås såväl externa som interna, erhåller vi genom att alltid försöka skapa goda relationer vid alla kontakter med kunden.

Nöjda kunder får vi också då vår kvalitet upplevs som ett mervärde, som medföljer utan extra kostnad för kunden.

Kvalitetspolicyns efterlevnad
VD har godkänt upprättad kvalitetspolicy. Policyn är även antagen av styrelsen.
VD ansvarar för att kvalitetspolicyn upprätthålls och ska aktivt stödja alla initiativ för att nå uppsatta kvalitetsmål.

Kvalitetspolicyn görs känd genom utbildning (enligt kapitel 9) och genom att policyn anslås på strategiska platser i företaget, t ex lunchrum, kontor och reception.