Från våra grus- och bergstäkter

Bergmaterial från Hyltenäs, Tranemo & Singelsö, Gislaved.
Grus- & stenmaterial från Berg och Ranabo, Tranemo samt Dalstorp.
Fyllnadsmaterial från Stenhestra norr om Gislaved.
Matjord från upplag i Tranemo & Gislaved.